Zamislite da ispred vaših pevača na svakoj probi pečete savršen roštilj, i on mirišeeee… a oni jedva čekaju da ga probaju. E to je motivacija

389 Views 0 Comment
motivacija pevaca

“Ako želite sagraditi brod nemojte okupljati ljude i naređivati im da nabave drvo, pripreme alat, podele zadatke, već ih učite težnji za beskrajnim morem” – Anonimni autor

Motivacija je sila

Svaki dirigent mora sistematski i planski da vodi računa o motivaciji pevača. Motivacija je unutrašnja pokretačka sila koja, koja izaziva i održava intenzitet i trajanje određenog ponašanja i usmerava ka nekom cilju. Proces stremljenja cilju je jedna od najvažnijih motivacionih sila. Motivacija utiče i na razvoj muzičkih sposobnosti. Od motivacije zavisi koliko će se i na koji način pevači fokusirati na savlađivanje pojedinih zadataka, drugim rečima, motivacija utiče i na kvantitet i na kvalitet njihove posvećenosti pevanju.

image 4

Foto: created by katemangostar – www.freepik.com

Kao video igrica, savlađuješ nivo po nivo do nagrade

Za svaku probu postavite cilj koji želite da ostvarite. Ciljevi mogu biti različiti ali uvek moraju biti jasni i prilagođeni realnim mogućnostima ansambla u tom trenutku. Nemojte ih preopteretiti visokim očekivanjima i mnoštvom zahteva odjednom, to će ih demoralisati. Svaki veći cilj, rašćlanite koliko god je moguće na manje zadatke, uradite ih posebno pa spojite u celinu. Svi ti mali dobro urađeni zadaci biće pevačima velika motivacija za savlađivanje sledećeg zadatka.

Zadatak za jednu probu moze biti:

  • savladajte nove melodijske motive za upevavanje
  • naučiti tekst nove kompozicije i izgovoriti ga parlato u tempu
  • saopštite im koji deo kompozicije koji želite da savladate za tu probu i istrajte u tome
  • insistirajte na dinamici, frazama i artikulaciji dela kompozicije dok je ne usvoje
  • objasnite im svoje dirigentske pokrete i namere, i šta njima želite da postignete i insistirajte da vam “idu na ruku”
  • zatražite da deo kompozicije memorišu napamet
image 5
Foto: created by brgfx – www.freepik.com

Ukoliko se radi na odvojenim probama glasova iskoristite priliku da čujete svakog pevača ponaosob, pohvalite ga za sve ono što je uradio dobro i uz podsticajne sugestije i objašnjenja ispravite neki problem, disanje, intonaciju,vokalnu tehniku….Uvek konstuktivno kritikujte uloženi napor a ne sposobnosti odnosno talenat. Podstičite ih da se opuste i koncentrišu na zadatak a ne da preispituju svoje sposobnosti. Svaki pevač mora imati poverenja u vas da ćete tačno i pošteno proceniti njegov jedinstveni doprinos horu kao timu. Potrudite se da svakog pevača što bolje upoznate da bi znali na najbolji način da ga motivišete u razvoju. Razmislite o tome da nisu svi pevači došli u hor iz istih razloga. Motivi su različiti: Lični izazov, druženje, sticanje veštine pevanja, dosada, ljubav prema muzici… tako i vaši načini motivisanja moraju biti različiti. 

Ti kolega  držiš „džojstik“ i pritiskaš dugmiće

Pripremite se za svaku probu, vaši pevači moraju biti sigurni da u svakom trenutku znate šta i zašto radite i vladate svakom situacijom. Rukovodite se ličnim primerom, ako se vi maksimalno zalažete onda će to raditi i vaši pevači. Da bi mogli da motiviše druge, morate biti u stanju da spoznate  i motiviše samog sebe. Kreirajte na probama radnu atmosferu koja odiše pozitivnom energijom, entuzijazmom i zadovoljstvom.

Nikada ne završavajte probu u momentu kada su neuspešno izveli postavljeni zadatak, još par minuta duže, ili nekoliko ponavljanja više, dragoceni su da se proba završi s uspehom i osećajem postizanja cilja. Osim što radite svoj posao dirigenta izuzetno je važno da pevači osećaju da vam je stalo do njih i da imate jasnu viziju vašeg zajedničkog cilja.

image 6
pickpik.com

Svako doprinosi na svoj način.

Uvek im uputite pohvalu za postignut cilj i napredak ma kako on mali ili velik bio, tako će sa svake probe otići sa osećanjem zadovoljstva i korisno utrošenog vremena i sa radošću će očekivati sledeću probu. Članovi hora uvek treba da budu podsećani koliko je njihov doprinos važan za krajnju misiju tima. Ljudi vole da znaju da su važni i da od njih nešto zavisi.

“Kada je 1960. jedan od posetilaca pitao u zgradi NASE čistača koji je ribao pod, šta radi, ovaj mu je odgovorio: pomažem u slanju čoveka na Mesec”

Odgovornost za uspeh je zajednička, odgovornost za neuspeh je samo vaša. Ne motivisani pevači odsustvuju s proba, ne trude se i nemaju osećaj pripadnosti timu.

image 7
Foto: Horište

Uvek nosi spremnu “šargarepu” u džepu

Uvek postavite i neke javne nastupe kao više manjih ili krajnji cilj za sezonu. To mogu biti nastupi na nekim lokalnim događajima sa više učesnika, gde bi se pevala jedna do dve kompozicije, koncert ili učestvovanje na festivalu ili takmičenju. Stremljenje nekom cilju odlična je motivacija za pevače a uspešno ostvaren cilj ogromno emotivno zadovoljstvo i osećaj da su kao tim bili na visini zadatka. Uspeh podiže samopouzdanje, samopouzdanje vodi u još veći uspeh. Uspeh i napredak su najbolji pokretači.

“Nema tih ljudi koji nisu sposobni da urade više od onoga što misle da mogu” H.Ford

image 8
Foto: Davor Matošević

Foto u naslovu: pixabay.com

0 Comments

Leave a Comment

error: Content is protected !!