Hor je više od zbira članova, hor je osećaj “MI”

386 Views 0 Comment
bolje

„Moj biznis model su Bitlsi. Četvorica momaka koji su čuvali jedni druge od negativnih tendencija. Činili su jedan drugog uravnoteženim i zajedno su činili nešto bolje od prostog zbira delova. Tako ja vidim biznis: sjajne stvari u poslovanju nikada ne radi jedan čovek, nego tim ljudi.”
– Steve Jobs

Ima neka tajna veza

Grupu čine ljudi koji se sastaju s nekom svrhom, međusobno komuniciraju, vode se istim idejama i kroz zajedničku akciju ostvaruju iste ciljeve. Ponašanje u grupi se razlikuje od individualnog ponašanja i ovu vrstu ponašanja izučava posebna grana psihologije – socijalna psihologija. Čovek je društveno biće sa urođenom tendencijom da bude okružen i u kontaktu sa drugim ljudima. Dakle, grupa je ljudska zajednica prostorno, vremenski i duhovno povezana.

Hor se potpuno uklapa u ovu definiciju te se i u njemu javljaju određeni psihološki fenomeni svojstveni grupi, koje bi bilo korisno da dirigent upozna jer će mu to znanje pomoći da shvati reakcije ansmbla, motiviše ih ili primeti pojave koje mogu dobro ili loše uticati na međuljudske odnose i timski duh. U daljem tekstu navode se opšte karakteristike vezane za grupe, primetićete da se gotovo svaka u velikoj meri ili potpuno prepoznaje i u grupi hora.

Glavne odlike grupe su:

 • Zajednički cilj oko kojeg se okupljaju, koji je svojstven njima i čini njihovu grupu jedinstvenom u odnosu na druge –osećaj „MI“
 • Usklađene zajedničke aktivnosti članova radi ostvarivanja zajedničkog cilja
 • Saglasnost oko zajedničkih normi ponašanja na osnovu kojih odnosi u grupi postaju stabilniji i trajniji
 • Prisna međusobna komunikacija, razmena misli i osećanja, što rezultira osećajem pripadnosti, povezanosti i uzajamne zavisnosti
 • Podela „uloga“ u grupi
team spirit 2447163 1920
Foto: Pixabay

Otkud ti u horu?

Pojedinci se priključuju grupi iz različitih ličnih motiva i na taj način zadovoljavaju različite potrebe.

 • Emocionalna povezanost
 • Potreba ljudske blizine
 • Zajednički rad
 • Prijateljske veze
 • Verska ili etnička opredeljenost
 • Organizacija zabave
 • Udovoljavanje kulturnim potrebama
 • Težnja za ličnom afirmacijom…

U korelaciji osobina grupe i ličnih motiva članova koji čine grupu, stvara se dinamika grupe, odnosno procesi koji se u njoj odvijaju i izazivaju unutrašnje promene u ponašanju članova.

 • Jačanje tolerancije i socijalizacija
 • Upoznavanje, izražavanje i prihvaćanje svojih i tuđih osećanja i stavova
 • Prevladavanje kompeksa, strahova i frustracija
 • Usavršavanje sopstvene ličnosti i spoznaja ličnih ograničenja
 • Negovanje zajedništva i grupnog senzibiliteta
 • Razvijanje stvaralačkog duha, saradnje i timskog rada
 • Podređivanje ličnih interesa grupnim i preuzimanje odgovornosti radi ostvarenja zajedničkog cilja
teamwork 2499638 1920
Foto: Pixabay

Grupni princip rada – timski rad, postaje vrlo popularan u poslednje vreme u svim sredinama i područjima ljudske delatnosti, u nauci, obrazovanju, umetnosti, privredi i ostalim segmentima društva. Grupe su postale „moderne“, fenomen grupa se proučava, o njemu se piše i polemiše a grupe postaju stvaraoci i nosioci normi ponašanja.

0 Comments

Leave a Comment

error: Content is protected !!