Homo ergaster – pevačka zvezda paleolita

841 Views 1 Comment
animals 3293258 1920

Razvoj vokalnog aparata

“Muzika je otkriće veće od sve mudrosti i filozofije”

Ludvig van Beethoven

Glas je najstariji ljudski instrument i pevanje je jedan od najstarijih načina muzičkog izražavanja” i postoji mnogo interesantnih teorija i pretpostavki kako je sve počelo! Pretpostavka je da se začetci muzike javljaju još pre 300 hiljada godina u kamenom dobu – paleolitu. Praistorijski ljudi bili su fizički drugačiji od današnjih ljudu, bili su manji rastom, šireg i kraćeg vrata i drugačije fizionomije kosti lica, prvenstveno vilice….mi ne možemo da znamo već samo pretpostavimo koliko je bio razvijen njihov govorno – pevački aparat i kako je funkcionisao.

U ljudskom grkljanu nema kostiju već hrskavice, mišića i drugih mekih tkiva, pa ni arheološki ostaci ne nude direktne fizičke dokaze o njegovim funkcijama. Sve je više dokaza da je izduženje laringsa, formiranje ugla od 90 stepeni sa usnom dupljom i precizna kontrola funkcije grkljana finim mišićima vrata bila jedan od nekoliko evolutivnih događaja koji su na kraju doveli do ljudskih govornih i pevačkih sposobnosti.

Homo ergaster prvi “pevač”

“Govor je nastao u pesmi” … S obzirom da su se prvo uobličili samoglasnici, govor pračoveka je verovatno više ličio na pevanje. Antropologija smatra, na osnovu proučavanja anatomskih karakteristika i gena koji su verovatno povezani sa proizvodnjom i artikulacijom govora, da je prvi ljudski predak koji je fiziološki imao dovoljno razvijen govorni aparat za artikulaciju glasova i uobličavanje tonova bio Homo ergaster.

pevačka zvezda homo ergaster

Foto: Pinterest

Reč “ergaster” u njegovom nazivu znači “onaj koji radi”. Živeo je u južnoj Africi pre više od milion godina i ovladao je kontrolom i čuvanjem vatre.

Dopao ti se članak? Pročitaj nastavak ove teme.

Foto u naslovu: Gerhard G. from Pixabay 

1 Comments

Leave a Comment

error: Content is protected !!