Želiš da budeš odličan pevač? Poboljšaj svoje muzičke sposobnosti

549 Views 0 Comment
muzicke sposobnosti

“Koristite talenat koji imate. Šume bi bile tihe kad bi pevale samo ptice koje pevaju najbolje” nepoznat autor

Talenat i muzikalnost

Muzičke sposobnosti su deo opštih sposobnosti ličnosti. Kada objedinimo muzičke sposobnosti neke osobe mislimo na njegovu komletnu muzikalnost. Talenat je naš nasleđeni i urođeni muzički potencijal  za bavljenjem muzikom, koji možemo razvijati i usavršavati pevanjem u horu. Kao muzičke sposobnosti  podrazumevamo, sposobnost slušnog opažanja i repodukovanja melodijskog i ritmičkog sadržaja i  izraženi emotivni odnos prema muzici. Razvojem muzičkih sposobnosti utiče se i na razvoj ostalih sposobnosti, među kojima su: inteligencija, kreativne sposobnosti, jezičke sposobnosti, sposobnosti čitanja.

Brojni muzički psiholozi i pedagozi su se bavili problemom razvoja muzičkih sposobnosti. Neki od njih tvrde da su muzičke sposobnosti urođene odnosno nasledne predispozicije određene osobe, te da ih nije moguće naknadno razviti. Međutim, sve više preovlađuje mišljenje, koje i ja delim, po kojem se muzičke sposobnosti mogu tokom života razvijati, u manjoj ili većoj mjeri i podsticati putem raznih muzičkih aktivnosti. Pevanjem u horu dobijate priliku da neusiljeno i neprimetno usavršavate svoje muzičke sposobnosti i šarolika znanja.

Otkrićete kako da slušate sa pažnjom

Kako se u horu vaš glas ne ističe i čujete mnoštvo drugih glasova,  morate da obratite pažnju kako se vaš glas uklapa sa glasom osobe pored vas, kao i sa ostalim glasovima u horu. Tako se razvija vaša slušna percepcija.

Dobijate priliku da vežbate svoj sluh

Pevanje vaše deonice, dok vas drugi glasovi okružuju svojim zvukom, je odličan slušni trening koji će vas naučiti da se fokusirate. Solo pevači, solisti, su navikli da pevaju sami. Horski pevači su primorani da koriste unutrašnji i harmonski sluh da bi okruženi drugim glasovima otpevali tačno svoju deonicu. U horu „Pannonica“ imam starije iskusne pevače, koji čak bolje pevaju svoju deonicu zajedno sa ostalim glasovima nego samostalno, toliko su razvili i oslanjaju se na harmonski sluh.

image 10
Foto

Razvijate osećaj za ritam

Kada pevamo sami moguće je minimalno odstupanje od zapisanog ritma i tempa u partituri, bez da narušimo lepotu izvođenja. Horsko pevanje podrazumeva ogromnu važnost usklađenosti tempa i ritma, jer i najmanja pojedinačna odstupanja mogu dovesti do  potpunog neuspeha u grupnom izvođenju kompozicije. Smatra se da se određeni nedostatci u melodijskim muzičkim sposobnostima donekle mogu nadoknaditi a nedostatak osećaja za ritam vrlo teško, ali se postojeće sposobnosti mogu vrlo razviti. Retko sam u praksi nailazila na slučajeve da pevač baš toliko nema osećaj za ritam da ne može da se pridruži horu. Za neke nedostatke, koji su se ispoljavali kao ritmički problem, utvrdila sam da se ustvari odnose na nedostatak veštine upravljanja glasom, naročito kada su se pevale kraće ritmičke vrednosti u bržem tempu.

Poboljšajte svoje glasovne sposobnosti

Svako od nas je rođen sa jedinstvenim glasom, koji može imati vrline i mane. Ako kompozicija koju pevamo zahteva određeni stil pevanja, moraćete naučiti osnove vokalne tehnike. Vokalna tehnika je pravilan način korišćenja našeg vokalnog aparata na optimalan način. Učenjem i usavršavanjem vaše vokalne tehnike otkrićete kako da proizvedete određene kvalitete pevanog tona. Vaš glas će zvučati lepše i proširiće vam se opseg glasa. Osnovi vokalne tehnike, potrebni za horsko amatersko izvođenje, su razumljivi za svakog i uz adekvatan trud i vežbu primenljivi su za vrlo kratko vreme. Na taj način poboljšaće vam se i kvalitet i motorika glasa.  

ptica 2
Foto

Vežbate muzičku memoriju

Muzička memorija je jedan od elementarnih uslova za bavljenje muzikom. Na probama se postepeno memorišu delovi muzičkog materijala a zatim i cela kompozicija. Memorisanje zavisi od opštih i muzičkih sposobnosti pevača i koncentracije prilikom vežbanja na probi.

Naučite dosta o muzici

U zavisnosti od kompozicija koje radite, verovatno će vam vaš dirigent pričati o stilskim karakteristikama, o kompozitorima… o svemu što misli da bi bilo korisno da znate u cilju boljeg razumevanja kompozicije koju vežbate. Naučićete neke izraze za tempo i dinamiku. Ukoliko ne učite kompozicije “po sluhu” već imate partituru, vrlo brzo ćete dovesti u vezu izgled nota i njihovo trajanje i razne druge oznake u partituri. Postaćete zainteresovani da i sami nešto naučite.

Razvijete kriterijume za procenu vrednosti muzičkog dela

Emocionalna procena muzičkog dela ili određenog izvođenja odnosi se na procenu dopadanja – prijatno, lepo, tužno, neprijatno… Estetska procena podrazumeva intelektualni proces aktivnog slušanja u koji je uključen viši nivo muzičkih sposobnosti i znanja. Usavršavanjem vaših muzičkih sposobnosti i znanja formiraće se i veća sposobnost vrednovanja muzike koju slušate.

Formirate svoj muzički ukus

Upoznavanjem i pevanjem razne horske literature, probudićete u sebi interes i za istraživanjem drugih umetničkih muzičkih žanrova i dela. Razvijaćete kriterijume za procenu vrednosti muzičkog dela i svoj muzički ukus. Muzički ukus zavisi od uzrasta i tipa ličnosti, interesovanja i socijalnog okruženja. Poželećete da svoje slobodno vreme ispunite muzičkim sadržajima koje možda pre toga niste poznavali i slušali.

Možda ćete zavoleti klasičnu muziku

Ukoliko je niste do sada slušali vreme je da pokušate. Klasična muzika u svom ogromnom opusu sigurno krije nešto što bi vam se dopalo, i sam način na koji se danas klasična muzika prezentuje publici teži da bude kreativan i zabavan. Pitagora je zaključio da je “muzika dobra za dušu, a lekovita za telo”, što dokazuje novija grana alternativne medicine – muzikoterapija. Em ćete upasti u 3% svetske populacije koja sluša klasičnu muziku, em ćete možda biti i zdraviji.

Foto u naslovu Haus Foto erstellt von cookie_studio – de.freepik.com” class=”rank-math-link”>freepic.com

0 Comments

Leave a Comment

error: Content is protected !!